Monthly Archives: April 2021

Kadim gelenek hükmün zahire göre olduğunu kabul eder. Patoloji pratiği de öyledir. Zahirde görünen ne ise o rapor edilir. Görülmeyen de rapora yazılmaz. Misal cerrahi sınırda tümör varsa vardır. Hatır gönül için rapor değiştirilmez. Spesmen gönderilmemişse gönderilmemiştir. Gönderilmiş gibi rapor düzenlenip sigortadan para alınıp üleşilmez. Verdiği hüküm ve raporun sorumluluğunu müdrik olanlara selam olsun.

Kadim gelenek hükmün zahire göre olduğunu kabul eder. Patoloji pratiği de öyledir. Zahirde görünen ne ise o rapor edilir. Görülmeyen de rapora yazılmaz. Misal cerrahi sınırda tümör varsa vardır. Hatır gönül için rapor değiştirilmez. Spesmen gönderilmemişse gönderilmemiştir. Gönderilmiş gibi rapor düzenlenip sigortadan para alınıp üleşilmez. Verdiği hüküm ve raporun sorumluluğunu müdrik olanlara selam olsun.

Advertisement

Tümörlü alanın patolojide seçilmesi ya da işaretlenmesi ne demektir? Ameliyat ve biyopsi ile alınan dokular tümüyle tümörden oluşmazlar. Normal doku, nekroza gitmiş ölü doku ya da tümör öncesi (adenom, in situ tümör gibi) alanlar da içerebilirler. Tümör içinde de alt gruplar oluşmakta ve kimi alt gruplar hastalığın asıl nedeni olup hızlıca büyürken, kimileri büyüme özelliğini yitirmiş olabilmektedir. Tümör patolojisinde yetkin bir patoloji uzmanı mikroskopla tümörün uygun alanını seçmeli ve seçtiği alandaki tümör hücre sayısını ya da yüzdesini belirtmelidir. Bu ön değerlendirmenin yapılmadığı durumlarda yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuçlar alınmakta, tedavi alabilecek hastalar tedavileri alamamakta, tedavi almasında fayda umulmayan hastalar ise gereksiz yere ilaca maruz kalmaktadır.

Tümörlü alanın patolojide seçilmesi ya da işaretlenmesi ne demektir? Ameliyat ve biyopsi ile alınan dokular tümüyle tümörden oluşmazlar. Normal doku, nekroza gitmiş ölü doku ya da tümör öncesi (adenom, in situ tümör gibi) alanlar da içerebilirler. Tümör içinde de alt gruplar oluşmakta ve kimi alt gruplar hastalığın asıl nedeni olup hızlıca büyürken, kimileri büyüme özelliğini yitirmiş olabilmektedir. Tümör patolojisinde yetkin bir patoloji uzmanı mikroskopla tümörün uygun alanını seçmeli ve seçtiği alandaki tümör hücre sayısını ya da yüzdesini belirtmelidir. Bu ön değerlendirmenin yapılmadığı durumlarda yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuçlar alınmakta, tedavi alabilecek hastalar tedavileri alamamakta, tedavi almasında fayda umulmayan hastalar ise gereksiz yere ilaca maruz kalmaktadır.

Moleküler teknikler için dokular nasıl saklanmalıdır? Moleküler teknikler için dokular uygun tespit ve takip işlemleri yapılıp, patoloji laboratuvarlarında uygun arşivlerde saklanmalıdır. Eğer başka bir laboratuvara parafin blok (mum blok) taşıyorsanız, bunları oda sıcaklığında (21-23 C) muhafaza etmeniz gerekir.

Moleküler teknikler için dokular nasıl saklanmalıdır? Moleküler teknikler için dokular uygun tespit ve takip işlemleri yapılıp, patoloji laboratuvarlarında uygun arşivlerde saklanmalıdır. Eğer başka bir laboratuvara parafin blok (mum blok) taşıyorsanız, bunları oda sıcaklığında (21-23 C) muhafaza etmeniz gerekir.

Moleküler tekniklerin birbirine üstünlüğü var mıdır? Moleküler çalışmalarda farklı teknikler farklı özgünlük ve duyarlılığa sahiptir. Bunun için hastaya ve planlanan tedaviye özgü testler seçilmelidir.

Moleküler tekniklerin birbirine üstünlüğü var mıdır? Moleküler çalışmalarda farklı teknikler farklı özgünlük ve duyarlılığa sahiptir. Bunun için hastaya ve planlanan tedaviye özgü testler seçilmelidir.

I’ll Finish It This Week And Other Lies

A small group of postdocs, graduate students, and undergraduates inadvertently formed a longitudinal study contrasting expected productivity levels with actual productivity levels. Over the last nine months, our group self-reported 559 tasks, dates, and completion times — expected and actual. Here, I show which types of tasks we are the worst at completing in the originally planned amount of time (spoiler: coding and writing tasks), whether more senior researchers have more accurate expectations (spoiler: not much), and whether our expectations improve with time (spoiler: only a little).

Source: [2103.16574] “I’ll Finish It This Week” And Other Lies

Moleküler patolojide kullanılan teknikler nelerdir? Mutasyon yükü: DNA’da değişikliğe neden olan hasarlara mutasyon denmektedir. Mutasyonlar hemen her hücre bölünmesinde olmakta ve hemen tümü tamir edilmektedir. Kanser hücreleri çok hızlı büyüdüklerinden ve tamir mekanizmaları yeterli düzeltmeleri yapamadığından bu mutasyonlar birikmektedir. Bu mutasyonlu birikimin toplam DNA miktarına oranı ile elde edilen mutasyon ölçüm yükü yakın zamanda tedavi seçiminde kullanılmaya başlamıştır. Bir tümörde ne kadar çok mutasyon varsa (melanomlar gibi), o kadar çok yabancı antijen üretilecek ve bu tümörler immünmodülatör tedavilere (PD1-PDL1 ilişkili) daha iyi yanıt vereceklerdir.

Moleküler patolojide kullanılan teknikler nelerdir? Mutasyon yükü: DNA’da değişikliğe neden olan hasarlara mutasyon denmektedir. Mutasyonlar hemen her hücre bölünmesinde olmakta ve hemen tümü tamir edilmektedir. Kanser hücreleri çok hızlı büyüdüklerinden ve tamir mekanizmaları yeterli düzeltmeleri yapamadığından bu mutasyonlar birikmektedir. Bu mutasyonlu birikimin toplam DNA miktarına oranı ile elde edilen mutasyon ölçüm yükü yakın zamanda tedavi seçiminde kullanılmaya başlamıştır. Bir tümörde ne kadar çok mutasyon varsa (melanomlar gibi), o kadar çok yabancı antijen üretilecek ve bu tümörler immünmodülatör tedavilere (PD1-PDL1 ilişkili) daha iyi yanıt vereceklerdir.

Moleküler patolojide kullanılan teknikler nelerdir? Yeni kuşak sekanslama: DNA’nın çok sayıda odağının aynı anda okunmasına dayanan yeni kuşak sekanslama ile bir tümörde olan tüm mutasyonlar tespit edilebilmektedir. Özellikle ileri evre ve ilk tedavilerini tamamlamış hastalarda ilgili tümörde sık görülmeyen ancak tedavi için ilacı bulunan mutasyonların tespitinde kullanılmaktadır.

Moleküler patolojide kullanılan teknikler nelerdir? Yeni kuşak sekanslama: DNA’nın çok sayıda odağının aynı anda okunmasına dayanan yeni kuşak sekanslama ile bir tümörde olan tüm mutasyonlar tespit edilebilmektedir. Özellikle ileri evre ve ilk tedavilerini tamamlamış hastalarda ilgili tümörde sık görülmeyen ancak tedavi için ilacı bulunan mutasyonların tespitinde kullanılmaktadır.