Moleküler tetkik sonrası mutasyonun var ya da yok olması neyi gösterir? Negatif ya da pozitif sonuç ne demektir? Mutasyonun var olması kötü bir şey midir? Mutasyonun olmaması kötü bir şey midir? Moleküler patoloji raporları genelde detaylı teknik bilgiler içerir. Mutasyonun var olması ya da yok olması, kimi hastalıklarda tedaviye yanıt verme ihtimalini gösterirken, kimi hastalıklarda o tedavinin verilmemesi gerektiğini belirtebilir. Bu nedenle moleküler patoloji raporlarının hastayı takip eden onkoloji uzmanı hekim tarafından yorumlaması gerekmektedir.

Moleküler tetkik sonrası mutasyonun var ya da yok olması neyi gösterir? Negatif ya da pozitif sonuç ne demektir? Mutasyonun var olması kötü bir şey midir? Mutasyonun olmaması kötü bir şey midir? Moleküler patoloji raporları genelde detaylı teknik bilgiler içerir. Mutasyonun var olması ya da yok olması, kimi hastalıklarda tedaviye yanıt verme ihtimalini gösterirken, kimi hastalıklarda o tedavinin verilmemesi gerektiğini belirtebilir. Bu nedenle moleküler patoloji raporlarının hastayı takip eden onkoloji uzmanı hekim tarafından yorumlaması gerekmektedir.

Kaç yıl önceki bir tümöre moleküler patolojide inceleme yapılabilir? Eğer uygun tespit ve takip işlemleri uygulanmışsa, uygun patoloji arşivlerinde saklanan dokulardan on yıllar sonra bile moleküler patoloji tektikleri yapılabilmektedir.

Kaç yıl önceki bir tümöre moleküler patolojide inceleme yapılabilir?

Eğer uygun tespit ve takip işlemleri uygulanmışsa, uygun patoloji arşivlerinde saklanan dokulardan on yıllar sonra bile moleküler patoloji tektikleri yapılabilmektedir.

From @pathologistmag All In a Day’s Work: Administrative duties are closely linked with medical oversight. It’s to the peril of the institution when pathologists become advisors rather than participants in administration. For example, take the LIS. In cases where administrators have chosen systems without input from – or against the advice of – pathologists, those systems have sometimes needed to be abandoned or replaced at great cost to the institution. In cases where inadequate systems are implemented, essential activities like synoptic reporting and quality assurance, must often be carried out manually or by expensive add-ons. But the LIS isn’t the only potential pitfall; the same principle holds true for budgets, equipment purchase, and more.

Just how much should pathologists be working – and what happens if we exceed our limits?

Administrative duties are closely linked with medical oversight. It’s to the peril of the institution when pathologists become advisors rather than participants in administration. For example, take the LIS. In cases where administrators have chosen systems without input from – or against the advice of – pathologists, those systems have sometimes needed to be abandoned or replaced at great cost to the institution. In cases where inadequate systems are implemented, essential activities like synoptic reporting and quality assurance, must often be carried out manually or by expensive add-ons. But the LIS isn’t the only potential pitfall; the same principle holds true for budgets, equipment purchase, and more.

Source: All In a Day’s Work

Her doku moleküler tekniklerle incelenebilir mi? Uygun tespit ve takip ile parafine gömülmüş (mum blok yapılmış) dokular ve hızlı dondurma ile (-80 C) saklanan dokularda moleküler çalışmalar yapılabilir. Ameliyat ya da biyopsi ile alınan dokuların uygun tespiti (çok çabuk formaldehit solüsyonu içine alınması) bu nedenle çok önemlidir. Yeterli formaldehit ile tespit edilmeyen dokularda otoliz olacağından moleküler çalışmalar sağlıklı olmayacaktır.

Her doku moleküler tekniklerle incelenebilir mi? Uygun tespit ve takip ile parafine gömülmüş (mum blok yapılmış) dokular ve hızlı dondurma ile (-80 C) saklanan dokularda moleküler çalışmalar yapılabilir. Ameliyat ya da biyopsi ile alınan dokuların uygun tespiti (çok çabuk formaldehit solüsyonu içine alınması) bu nedenle çok önemlidir. Yeterli formaldehit ile tespit edilmeyen dokularda otoliz olacağından moleküler çalışmalar sağlıklı olmayacaktır.

Moleküler tekniklerin “akıllı ilaç” ya da “hedefe yönelik tedavi” için kullanımı: Hedefe yönelik tedaviye uygunluğun tespiti için moleküler patoloji teknikleri kullanılmaktadır. Hastalık ve mutasyona göre değişiklik göstermekle birlikte ilgili mutasyonların varlığı ya da yokluğunda kimi ilaçlar tedavide kullanılmaktadır. Bu analizler ilaçtan fayda sağlayabilecek hastaları belirlerken aynı zamanda ilacın fayda sağlamayacağı hastaları da tespit etmekte ve bu hastaları ilaçların olası yan etkilerinden korumaktadır.

Moleküler tekniklerin “akıllı ilaç” ya da “hedefe yönelik tedavi” için kullanımı:

Hedefe yönelik tedaviye uygunluğun tespiti için moleküler patoloji teknikleri kullanılmaktadır. Hastalık ve mutasyona göre değişiklik göstermekle birlikte ilgili mutasyonların varlığı ya da yokluğunda kimi ilaçlar tedavide kullanılmaktadır. Bu analizler ilaçtan fayda sağlayabilecek hastaları belirlerken aynı zamanda ilacın fayda sağlamayacağı hastaları da tespit etmekte ve bu hastaları ilaçların olası yan etkilerinden korumaktadır.

Her tümör için moleküler tetkik yapılmalı mıdır? Kanser hastaları giderek daha uzun yaşamakta ve yıllar içinde yeni tedavi yöntemleri rutin uygulamaya girmektedir. Bu nedenle tümör dokusu hastalar için eskiye nazaran çok daha kıymetli olmaya başlamıştır. Potansiyel olarak her tümörde moleküler patoloji çalışmaları yapılabilir. Ancak bu durumda ileride kullanılabilecek dokunun muhafazasına dikkat edilmelidir. Eğer alınacak sonuç hastanın tedavisini yönlendirici nitelikte değilse (yani klinik endikasyon yoksa) ya da bu analiz etik kurul onaylı bilimsel bir çalışmanın parçası değilse moleküler çalışmalar yapılmamalıdır.

Her tümör için moleküler tetkik yapılmalı mıdır?

Kanser hastaları giderek daha uzun yaşamakta ve yıllar içinde yeni tedavi yöntemleri rutin uygulamaya girmektedir. Bu nedenle tümör dokusu hastalar için eskiye nazaran çok daha kıymetli olmaya başlamıştır. Potansiyel olarak her tümörde moleküler patoloji çalışmaları yapılabilir. Ancak bu durumda ileride kullanılabilecek dokunun muhafazasına dikkat edilmelidir. Eğer alınacak sonuç hastanın tedavisini yönlendirici nitelikte değilse (yani klinik endikasyon yoksa) ya da bu analiz etik kurul onaylı bilimsel bir çalışmanın parçası değilse moleküler çalışmalar yapılmamalıdır.

Kadim gelenek hükmün zahire göre olduğunu kabul eder. Patoloji pratiği de öyledir. Zahirde görünen ne ise o rapor edilir. Görülmeyen de rapora yazılmaz. Misal cerrahi sınırda tümör varsa vardır. Hatır gönül için rapor değiştirilmez. Spesmen gönderilmemişse gönderilmemiştir. Gönderilmiş gibi rapor düzenlenip sigortadan para alınıp üleşilmez. Verdiği hüküm ve raporun sorumluluğunu müdrik olanlara selam olsun.

Kadim gelenek hükmün zahire göre olduğunu kabul eder. Patoloji pratiği de öyledir. Zahirde görünen ne ise o rapor edilir. Görülmeyen de rapora yazılmaz. Misal cerrahi sınırda tümör varsa vardır. Hatır gönül için rapor değiştirilmez. Spesmen gönderilmemişse gönderilmemiştir. Gönderilmiş gibi rapor düzenlenip sigortadan para alınıp üleşilmez. Verdiği hüküm ve raporun sorumluluğunu müdrik olanlara selam olsun.